Снимка Снежана Стойчева
Важно за преподавателите
от Снежана Стойчева - петък, 1 септември 2017, 03:09
 
За да бъде достъпен модулът Ви за студентите, е необходимо в началото на всеки семестър той да бъде активиран! За целта пишете на e-mail: s.stoycheva@shu.bg, като посочите: специалност, курс, семестър и дисциплина.