Снимка Снежана Стойчева
Важно за преподавателите
от Снежана Стойчева - сряда, 27 януари 2016, 01:45
 
Ако имате модул с няколко различни курса, тази презентация ще ви помогне да си копирате въпросите от един курс в друг.