Подкатегории
Комуникационни и информационни системи
ОКС: Бакалавър
Радиокомуникационна техника и технологии
ОКС: Магистър след средно образование
Радиолокационна техника и технологии
ОКС: Магистър след Бакалавър или Магистър
ОКС: Магистър след Професионален бакалавър
Сигнално-охранителни системи и технологии
Геодезия
Инженерна логистика
Системи за сигурност