Подкатегории
Комуникационни и информационни системи
ОКС: Бакалавър
Радиокомуникационна техника и технологии
Радиолокационна техника и технологии
ОКС: Магистър след средно образование
ОКС: Магистър след Бакалавър или Магистър
Сигнално-охранителни системи и технологии
ОКС: Магистър след Професионален бакалавър
Геодезия
Инженерна логистика
Системи за сигурност