Подкатегории
Комуникационни и информационни системи
Радиокомуникационна техника и технологии
ОКС: Бакалавър
Радиолокационна техника и технологии
ОКС: Магистър след средно образование
Сигнално-охранителни системи и технологии
ОКС: Магистър след Професионален бакалавър
ОКС: Магистър след Бакалавър или Магистър
Геодезия
Инженерна логистика
Системи за сигурност